Gruvedrifta i Feragsfjella

Tekst: Roald Møller

De fire åra under første verdenskrig ble gullalderen for kromgruvedrifta i Feragsfjella.

Etter første verdenskrig ebbet gruvedrifta ut etter hvert. Imidlertid ble malmen oppdaget allerede i 1820 og selve drifta kom i gang mellom årene 1825 og 1830, så totalt ble driftsperioden på ca. hundre år.


Utvinningen av krommalm skapte stor virksomhet i bygda Feragen, og den dag i dag finnes det, – og brukes det mange navn etter gruvetiden som var. Et typisk eksempel på det er Hyttskrivargården. Videre skal det sies at Jon Nilsen Feragen eller «Jo-Nilsa» som man sa, var stiger i kromgruvene. På hjemgården hans «Oppå Haga» som stedet kalles den dag i dag, var det butikk både for bygdafolk og gruvefolket.


Diverse protokoller og andre verdifulle papirer fra kromgruvedriften er oppbevart iflg. sikre kilder.
De siste fysiske sporene etter denne virksomheten oppe i fjellet, er noen farlige gruvehull, men disse ble sikret av Feragen Maskin på 1980-tallet.

Utvinning av krom-malm i Feragsfjellet

Fotograf: Ukjent