PRAKTISK INFO

Enten du trenger ved, høy, torv eller matjord, tømme septiktanken, felle trær eller få brøytet snø, finner du det du trenger her.

Salg av ved

Arild Tamnes  tlf: 908 92 749 
E-post: arild.tamnes@roros.net

Arnt Haugen  tlf: 909 82 306
E-post: arnt.haugen@roros.net

Geir Magne Ryttervoll – tlf: 908 57 926 
E-post: geirma@roros.net

Helge Thorsvoll – tlf: 926 63 423 
E-post: helge@torsvoll.no

Henning Tamnes – tlf: 928 06 513 
E-post: henningsgarden@roros.net

Mats Ove Skott – tlf: 415 17 337 
E-post: matsove1@hotmail.com

Odd Ivar Volden – tlf: 995 99 872 
E-post: oi.volden@gmail.com

Rune Tamnes – tlf: 481 17 664 
E-post: runetam@frisurf.no

Steinar Liff – tlf: 414 03 257 
E-post: steinarliff@gmail.com

Erik Strickert tlf: 926 96 020
E-post: torpetgaard@outlook.com

Brøyting

Arild Tamnes  tlf: 908 62 749
E-post: arild.tamnes@roros.net

Helge Thorsvoll  tlf: 926 63 423
E-post: helge@torsvoll.no

Odd Ivar Volden  tlf: 995 99 872
E-post: oi.volden@gmail.com

Erik Strickert tlf: 926 96 020
E-post: torpetgaard@outlook.com

Salg av høy

Henning Tamnes – tlf: 928 06 513 
E-post: henningsgarden@roros.net

Tømming av septiktank

Ola T. Haugen tlf: 913 60 367
E-post: Ola.haugen@roros.net 

Salg av torv og matjord

Helge Thorsvoll – tlf: 926 63 423  
E-post: helge@torsvoll.no

Trefelling

Odd Ivar Volden tlf: 995 99 872
E-post: oi.volden@gmail.com