Coopen i Brekken 75 år

Det første styret i Brekken samvirkelag stiftet 1946. Bak fra venstre Asbjørn Sødal, revisor Per Morken, Lars Estensen, John L. Feragen, Anders Sundt og Ester Feragen. Foran fra venstre formann Ola Skott, bestyrer Magne Eggen og Iver A. Strickert.
I år feirer butikken 75 år.

Tekst: Jan Lars Haugom
Layout: Marit Manfredsdotter
Arkivbilder

Om høsten 1946 kom familien Eggen til bygda, invitert til å ta fatt på et nybrottsarbeid i handelsvirksomhet.

Denne form for dagligvarehandel hvor forbrukeren selv eier virksomheten ble stiftet i Rockdale i England 1844, og ble lansert i Norge i 1850. Så skulle det altså ta 100 år før det ble realitet i Brekken, selv om tanken sikkert hadde blitt modnet gjennom mange år. 

Magne Eggen i unge år

Magne Eggens fru Alfhild

Per Morken var distriktsrevisor for NKL (Norges Kooperativa Landsorganisasjon) og hadde hytte på Vauldalen hvor han naturligvis også kjente godt Ola Skott, som var grunneier.  Disse to tok initiativet til å danne det første styret i det som skulle hete Brekken Samvirkelag. Styret måtte jo ut i grendene og verve medlemmer og drive informasjon, og etter hvert hadde de grunnlag for å starte opp etter at interesserte hadde betalt inn sine andeler og hadde startkapital og over 100 medlemmer. Ingunn Haugom, datteren til Magne Eggen, er medlem nr. 101.

Magne Eggens dotter Ingunn (gift Haugen) 1947_Foto: Privat

Magne og Alfhild Eggens datter Ingunn (gift Haugom) 1947 ved «tyskerbrakka». I bakgrunnen oljefat som tyskerne etterlot seg da krigen var slutt. Gården Solvang i bakgrunnen tilhørte Post-Anders, Anders Sjøvold. Her drev han handelsforretning en del år i tillegg til postbæringen.

Brekken samvirkelag

Fra vestre Jorun Stenvold, Gunnar Kurås og Randi Tamnes

Husrom fikk de etablert i tyskerbrakka som sto bak kirkemuren vis a vis den gamle skolen. Magne Eggen hadde vært handelsbetjent på Jordet samlag i Nord-Trysil, og hadde blitt bedt av Per Morken om å søke som bestyrer. Han kom til Brekken sammen med kona Alfhild og dattera Ingunn, som var tre måneder. Den første natta lå de på gården i Vauldalen. 

Det var mye arbeid og entusiasme som måtte til før de første kundene kunne komme innom døra. Ikke minst måtte de ha varer i hyllene, og i trengselstidene etter krigen, var ikke det enkelt. Det ble mange turer til Trondheim, så startkapitalen var nok oppbrukt mange ganger. Men med nøysomhet og velvillighet gikk det godt.

Den første betjeninga og formannen i styret. Fra venstre bestyrer Magne Eggen, formann Ola Skott, Gunnar Sjøvold og Jorun Haugen Stenvold.

Tyskerbrakka var ikke egnet verken som butikk eller bosted, det var kummerlige forhold.  Men dette var starten, og i år kan Brekken samvirkelag feire 75-årsjubileum. Familien Eggen flyttet til ny-butikken i 1953. I dag har Coop Midt-Norge eierskapet etter at Brekken samvirkelag oppga sin selvstendighet.

– Og det ser ut som det skal satses i Brekken heldigvis, nå er Coop Marked Brekken renovert og fremstår som en av de mest moderne forretningene i distriktet, som enerådende. Det var annerledes i starten med i hvert fall to andre butikker med sine kundekretser, selv om handelskonkurransen fortsatt er minst like heftig.

Fra Byggetiden

Butikk og bensinstasjonen under oppføring

Mennebilder

Speiderleder Gunvor Estensen foran Coopen i Brekken på 50-tallet

Magne Eggen var aktiv under krigen og medlem av Milorg. Han arbeidet som grenselos over grensefjella ved Trysil der han også tok imot flyslipp. På bildet under sitter Eggen foran til høyre. Bildet er tatt i Jordet, Nord-Trysil.

Magne Eggen foran høyre. Foto: Privat
Borgedalen 1967. Jan Lars Haugom, svigersønn il Magne Eggen til høyre. Foto: Privat

Magne Eggen, her sammen med sin svigersønn Jan Lars Haugom, inne i Borgedalen 1967. Dette er noen av de siste bildene tatt av Magne Eggen.

ANNONSE