Lev landlig

I bygdene våre finner du livskvaliteten de fleste bare drømmer om.
Hold deg oppdatert på boligmarkedet, og finn ut hvor det fortsatt finnes tomter til salgs.

Her finner du tomter og areal tilgjengelig i Brekken.
Foto: Elisabeth Larsdatter Bakke Skott.
Kart: Lena Skott.

Tomt A og B

De to tomtene A og B merket i grønt på Brekkmoen er enklest og raskest tilgjengelig. Tomt A eies av Coop Midt-Norge og har GID 100/21. Tomt B eies av Røros Kommune og har GID 96/18. Begge tomtene må tilkobles offentlig vatn og kloakk (det må søkes om tilkobling av den enkelte tiltakshaver)

 

Areal C og D

Areal C eies av Røros Kommune, GID 100/9. Her er det innregulert 3 tomter, og kommunen må søke om deling av grunneiendom, tomten må oppmåles og få eget gårds- og bruksnummer. Deretter kan den overdras til kjøper som nå kan starte prosess med byggesøknad samt søknad om tilkobling til vann og kloakk.

Areal
merket D: Røros kommune er eier av GID 100/36, og her må det fradeles tre enkelttomter fra grunneiendommen, deretter oppmåles og tildeles egne GID. Offentlig veg, vatn og kloakk.

Areal E og F

Areal merket med E er regulerte tomter i Grendaveien. Røros kommune er eier, GID 90/16. Her må det også søkes om deling av grunneiendom, etter positivt vedtak videre til oppmåling, tomten får eget gårds- og bruksnummer, skjøtes deretter over til kjøper. Offentlig veg, vatn og kloakk.

Areal merket F er innspill fra grunneier over et område som kan reguleres til spredt boligbebyggelse. Dette er ikke endelig vedtatt av kommunen, men det ser ut til at det vil få et positivt vedtak. 

Areal G

Areal merket G eies av Røros Kommune og har GID 91/26.

Kunne du tenke deg å flytte hit?