Lev landlig

I bygdene våre finner du livskvaliteten de fleste bare drømmer om.
Hold deg oppdatert på boligmarkedet, og finn ut hvor det fortsatt finnes tomter til salgs.

Areal tilgjengelig langs Feragsveien.
Foto: Rune Johnsen
Kart: Lena Skott

Det regulerte arealet i Feragsveien er ikke oppmålt og fradelt fra grunneiendommen GID 200/1, Feragen Statsallmenning, eier er Statskog SF.

Det betyr at dersom du ønsker å bygge her, må du henvende deg til Statskog SF. Deretter må de sende søknad til Røros kommune om deling av grunneiendom – formål boligtomt. Så følger vedtak om fradeling, og deretter må tomten oppmåles. Deretter kan tomt med gårds- og bruksnummer (GID) skjøtes over til deg som kjøper.

Her er det ikke offentlig vann og kloakk.

Kunne du tenke deg å flytte hit?