Aursund fjellstyre

Tekst: Francis Konow
Foto: Elisabeth Larsdatter Bakke Skott

Aursund fjellstyre forvalter Røros nordre statsallmenning som består av to felt. Vestre felt er på ca 50 km2 og strekker seg fra Storskarven og sør og vestover. Østre felt er på ca 25 km2 og ligger sør for Tydalsgrensa ved Viglsjøen og vestover til Knuvlan.

Aursund fjellstyre selger fiskekort og småviltkort. Fiskekort selges hos Coop Brekken, på nettsida Inatur.no og hos Francis Konow. Jaktkort selges hos Jan Lars Haugom (Brekken), Rune Kurås (Klasvollen,Glåmos) og Francis Konow (Aursund)

Fjellstyret kan støtte lokalt næringsliv og allmennyttige formål.

Styret består av: 

Francis Konow  – leder
Rune Kurås  –  nestleder
Per Albert Sødal
Tove Iren Gløtheim Ryttervoll
Nils Morten Jonassen

Har du spørsmål, send gjerne en epost til: aursund@fjellstyrene.no

Du finner også mer informasjon samt kart over området ved å følge denne lenken:

Vil du vite mer

Her finner du informasjon om Feragen fjellstyre, Feragen Statsalmenning samt om kjøp av jaktkort og fiskekort