Tekst: Marit Manfredsdotter
Foto: Ulrika Dalkarls

Lasskjørere fra kjørelagene Trøndelag, Selbu, Tydal, Fron, Hedemarken, Nord-Østerdal, Dalarna Femund og Kløvsjø var på fellestur forrige uke på de gamle ferdselsveiene mellom Hittersjøen og Vauldalen. 

Den første
fellesturen noensinne

Forbonde og Lasskjørerunionen (FLU) er en norsksvensk forening bestående av de åtte kjørelagene som årlig kjører til Rørosmartnan. Under de to årene med korona og utsatt martna, har FLU satt i gang flere prosjekter for å sikre og videreutvikle den immaterielle kulturarven knyttet til forbondekulturene. Fellesturen mellom Hittersjøen og Vauldalen var en del i satsinga.

Til sammen deltok 21 hester og 60 personer på turen som startet onsdag med besøk i fôrbondegårdene Langknutgården, Finborudgården og Rasmusgården på Røros. Etterpå ble det musikk og god stemning på Kaffestuggu.

Fredag kveld var det dukket for kulturkveld med middag og fest i Bjørkly i Brekken der temaet var «Forbrødring over kjølen: Førselsbønder, folkemusikk og dans». Arrangementet var et samarbeid mellom Brekken Ungdomslag, Vauldalen Fjellhotell og Forbondeunionen.

Turen, som gikk over tre dager med en natt ute under stjernene i varmen av stokkilden, ble avsluttet med festmiddag på Vauldalen Fjellhotell lørdag. Turen er delvis finansiert med midler fra Riksantikvaren for tramping av leden og kunnskapsdeling. Guri Heggem fra Rørosregionen Næringshage var innleid til prosjektledelse.

– Denne kulturen er snart i ferd med å bli glemt, og det å ta vare på felles kulturarv er viktig både for de som var før oss og for de som kommer etter oss, sier Heggem og legger til at et av målene med hovedprosjekt er å få skrevet inn lasskjørerkulturen på UNESCOs liste over immateriell verdensarv. Videre vil det være viktig å få tatt vare på den kunnskapen som fortsatt finnes i lasskjørermiljøet slik at den blir ivaretatt for framtidige generasjoner.

Vi lar bildene tale for seg selv

Med håp om at vi neste år kan møtes på martna igjen, og at fôrbøndene og deres hester fortsetter å trampe opp de gamle veiene over fjell og kjøl slik at ikke denne unike tradisjonen går i glemmeboka.

Mer fra Bygdefolket finner du her

Vinneren av Isfiskefestivalen 2022 - Siv Aas fra Tydal_Foto Marit Manfredsdotter.jpgAKTUELTFISKE
16. mars 2023

Tilbake på isen

Snart går startskuddet for nok en isfiskekonkurranse på Haugatjønna.
Nora Marie Bransfjell og Jon Brækkfjell. Foto: Marit ManfredsdotterAKTUELTLEVE OG BO
15. mars 2023

Eldretreff for samer – et viktig samlingspunkt

i 2020 bevilget Sametinget 400.000 kroner til et samisk helsenettverk for å fremme likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen. Det ble en suksess.
Johan Sødal, revy, foto: Elisabeth Larsdatter Bakke SkottAKTUELTKULTURLAG OG FORENINGER
11. mars 2023

Tilbake på revyscena

Det nærmer seg premiere for Brekken revygruppe. Blir årets oppsetning Spot On?