Tekst og foto: Marit Manfredsdotter

Under idrettens hederskveld i Trondheim fredag, fikk Tove Iren Gløtheim Ryttervoll fra Aursunden pådriverprisen i Røros kommune. Hun får prisen for sin innsats som mangeårig trener i Brekken idrettslag.

Prisen ble delt ut av fungerende ordfører Christian Elgaaen, og i begrunnelsen fra juryen heter det at Gløtheim Ryttervoll får prisen etter at hun viet sitt liv til barn og ungdom gjennom å være både fotball- og skitrener for disse i mange, mange år.

– Hun har vært et aktivt og engasjert styremedlem, tillitsvalgt, trener og leder i Brekken IL i 16 år, og ingen ting tyder på at hun har tenkt å gi seg, heter det videre i begrunnelsen.

Fra oss alle i bygda, gratulerer

med flott pris, Tove!

Vi er stolte av deg og takknemlige for det arbeidet du gjør for våre barn og unge, og for hele bygda!

Annonse