Tekst og foto: Elisabeth Larsdatter Bakke Skott

Ved strømbrudd mister boligene i Brekken sentrum vannforsyninga. Det blir det slutt på nå.

Viktig å unngå forurensing av drikkevannet. 

For de som har kommunalt vann i Brekken, har det hittil vært slik at de har mistet vannet ved strømbrudd. 

– Nå er det sjelden strømmen er borte lenge om gangen her, men om det skulle skje kan vannrørene bli tomme. Da er det fare for at urent vann suges inn i rørene og forurenser drikkevannet, forteller Jørgen Ryttervoll. 

Nødstrømsaggregat på plass

Nå skal brekkingene imidlertid sikres vann i krana, strøm eller ei. Like ved pumpehuset har det nå kommet et nødstrømsaggregat, som skal starte opp ved eventuelle strømbrudd. 

– Nå skal det fylles på drivstoff og kobles til av elektriker, så skal det være klart, forklarer Jørgen. – Deretter skal vi kontrollere aggregatet med jevne mellomrom for å være sikker på at systemet fungerer den dagen det blir bruk for det. 

– Det ser ikke så voldsomt ut, men det er det største løftet for vannforsyninga i Brekken på mange år!

Jørgen Ryttervoll og Oddvar Tamnes foran containeren som huser nødstrømsaggregatet. Foto: Elisabeth Larsdatter Bakke Skott

Les flere aktuelle saker her