7. desember møttes 22 pensjonister på Vauldalen Fjellhotell for å feire de første 50 åra i Brekken pensjonistforening.

Tekst og foto: Jan Lars Haugom

Vi ble ønsket velkommen av vertinna Jorid, gikk til bords og fikk servert god julemat. Jubileumsberetninga ble servert før desserten. Etter middagen samlet vi oss i peisestua til kaffe, kaker og musikk av «Smårusklaget». I tillegg var det allsang og gode historier. Så til tross for den pågående pandemien, ble jubileet gjennomført til alles tilfredshet. Nå er det bare å gyve løs på de neste 50 år. Men skal det gå bra, må flere melde seg som medlemmer i foreninga. Potensialet for flere medlemmer finnes i godt monn da eldrebølgen etter sigende også har ankommet våre trakter.

Leder i pensjonistforeninga, Kari Waldahl Borgos. Foto: Jan Lars Haugom.

Kari Waldahl Borgos, dagens leder i pensjonistforeninga. 

Etter middagen underholdt Smårusklaget. Fra venstre: Arvid Borgos, Kåre Tørres, Helge Solsten, Bjørn Eystein Sjøvold og Inge Gotland.

«Smårusklaget» spilte til kaffen.
Fra venstre: Arvid Borgos, Kåre Tørres, Helge Solsten, Bjørn Eystein Sjøvold og Inge Gotland.

Vertinna på Vauldalen, Jorid Skott Svendsen. Foto: Jan Lars Haugom.

Jorid Skott Svendsen, vertinne på Vauldalen Fjellhotell.

50-årsberetning:

Pensjonistforeninga har jubilert med jevne mellomrom i si 50-årige levetid, dermed eksisterer det både ei utførlig 30- og 40-års jubiléumsberetning.

Derfor blir det denne gangen et sammendrag av disse 50 årenes aktiviteter med noe mer utførlig blikk på de siste ti årene. Altså ei 30-årsberetning + ti år + ti år. Etter initiativ fra kallskapellan Carl Konow vart Brekken pensjonistforening stifta 29.11.70. Hensikten bak stiftinga var å bedre de eldres kår i Brekken hvor tanken var at det skulle bli en aldersheim her i bygda. Da var det betimelig å ha ei forening bak dette initiativet, og pionérene som var i ledelsen bør nevnes; Kjerstine Estensen, Margrete Ryen, Magnus Ryttervoll, Aksel Sundt, Per Strickert, Helmer Bentzen og Jørgen K. Moen.

Planene for å benytte det gamle kommunehuset til aldersboliger ble skrinnlagt, men omsider ble det etter påtrykk fra pensjonistforeninga bygd trygdeboliger her i Brekken. De første åra ambulerte pensjonistmøtene rundt i bygda før de fikk sitt første faste tilholdssted i kommunehusets 2. etg., og det takket være private gaver og tilskudd fra kommunen. På den tida var det stor interesse for pensjonistforeninga, og i 1979 var det hele 102 medlemmer. Ved 30-årsjubiléet var det 59 medlemmer.

I 1986 fikk pensjonistforeninga tilbud om å kjøpe det gamle sanitetsbadet. Og med stor tilslutning ble det bestemt å slå til, og huset ble kjøpt for kr. 25.000,-. Huset trengte sårt til renovering, og det ble stor innsats før en kunne flytte inn. Og under ledelse av basen Anders Stenvold ble huset klart til innflytting sommeren 1989. 28. oktober samme år ble det holdt innvielsesfest med 72 gjester, middag, taler og overrekkelser. Overtakelsen av huset med restaurering kom på ca. kr. 210.000,- alt betalt med egenkapital og private gaver fra medlemmene og andre interesserte. I kjelleren var det mye rot, men husmorlaget trådte støttende til og bekostet istandsetting her, og de har siden vært solide leietakere.

Aktivitetene i laget har vært varierte. Det har vært foredrag, film, lysbilder og sang og musikk. Så lenge Kristen Møller var med, hadde vi fast akkompagnatør til sangen vår. Ellers kan nevnes Kjell og Lars Østby, Annar Gjelten, Trallargjengen med kapellmester Anders Fjellheim, Ole Indseths kvartett eller kvintett (alt ettersom mannskapet har vært), Odd Kristoffer Sundt, og ikke å forglemme Berit Akre Sødal med sine positive lysbildekåserier fra både nær og fjern, samt lokalhistorikeren Anders Sakrisvoll, Helge Solsten med sitt trekkspill og Inge Godtland med fela.

Årlig har det også vært arrangert turer rundt omkring i regionen. Både til Sylsjødammen, Dalsbygda, Femunden, Munkholmen, Dovrefjell og Snøheim. Men også lengre turer med overnatting, som til Mjøsregionen, båttur med Skibladner og besøk i museer. Mobiliteten blant folk har jo forandret seg mye på disse årene foreninga har eksistert, og dette har jo innvirkning på mange vis.

Det største behovet og fellesskapsinteressen som var tilstede i starten for 50 år siden, har vel blitt noe mindre, medlemstallet er synkende og  i dag er det rundt 30 medlemmer. Dette er jo et antall som er betenkelig lavt. En vet jo at befolkningen blir eldre og eldre, gjennomsnittsalderen går oppover. Det skulle jo bety at medlemsgrunnlaget er der, vi må bare bli flinkere til å verve potensielle medlemmer. Det er også klart at det siste årets COVID-19 pandemi har lagt en demper på all møtevirksomhet. Men nå som befolkningen stort sett er fullvaksinert, kan ikke dette være noe hinder for å møtes – tradisjonelt til et møte en tirsdag i hver måned til sosialt samvær med sang, musikk, foredrag, åresalg og bevertning.

Gratulerer med 50-årsjubiléet!Den første lederen
i  Brekken pensjonistforening

Kjerstine Estensen var leder i Brekken pensjonistforening mellom 1971-1977.
Foto: Brekken pensjonistforening.

Vil du vite mer om våre lag og foreninger?

Ta meg videre

Brekken husmorlag og Brekken IL ble stiftet i 1933. Speidergruppa har også en lang historie. Informasjon og kontaktinfo til alle våre lag og foreninger finner du her under.