Tekst: Per Inge Sjøvold
Foto: Elisabeth Larsdatter Bakke Skott

Kontaktinformasjon: Jan Lars Haugom
Telefon: 926 43 693
E-post

Brekken IL ble stifta i desember 1933. Lagets første formann var Abraham Sjøvold.  I de første årene var det i hovedsak skiidrett som var aktiviteten, ja, kanskje den eneste? Det vi vet med sikkerhet, er at fotballavdelinga i BIL ble stiftet i 1946, og dermed innmeldt i Norges Fotballforbund.

Utover 60 -årene så ble handball-aktivitet for jenter/damer etablert.
Handballjentene/- damene hevdet seg bra i mange, mange år. Mange av oss husker vel 2 spennende KM- kamper på Os en søndag i september 1975, hvor Brekken først ble kretsmestere i fotball senior, og deretter ble håndball  jenter 16 også kretsmestere.

Allerede på 60-tallet hadde vel fotballen festet seg som hovedaktiviteten i Brekken IL, og også på guttenivå var det mange talenter.  Guttelaget ble vel kretsmestere i 1966 event. 1967, og diplomen henger vel i klubbhuset?  Åge, Ove, Arnstein, Jon H., Jan m.fl. på det laget. 

I dag har idrettslaget om lag 270 medlemmer, som er en liten nedgang fra 2019. Synd, men sant. 

Vi har kun 2 særgrupper; fotball og ski & trim.  Totalt er det 16 personer som er styremedlemmer i disse to, og i hovedstyret. 

Størst i bygda er fotballaktiviteten, men også ski & trim driver godt med sine tradisjonelle aktiviteter. Det er stor oppslutning om serierennene bl.a. Det er artig å oppleve det sosiale livet rundt serierennene, der det hender at også 3 generasjoner er tilstede, og hvor hver renn-kveld avsluttes med mat og hygge i klubbhuset.

Krokstaven er et svært viktig trimtiltak, og der vet jeg at det ofte kan være 3 generasjoner på tur til de ulike turmåla. Vi har vel nå passert 19 år med krokstaven.
Handball er helt forsvunnet i løpet av de siste 3-4 årene, og det er synd.  

Vi kan alle være stolte av den fine Brekken stadion vi har midt i bygda, sammen med et velholdt Klubbhus. 

Idrettskole

Tekst: Elisabeth Larsdatter Bakke Skott

Idrettsskolen er et tilbud for de eldste elevene i barnehagen, samt elevene på 1. og 2. trinn. 

Barna trenger ikke være tilknyttet Brekken oppvekst- og lokalsenter, men medlemmer i Brekken il. Det betyr at også barn som går i barnehage og skole på Glåmos og Røros, har mulighet til å delta. 

Annenhver uke etter at fotballsesongen er over, møtes vi til aktivitet i gymsalen på skolen. Ungene få prøve seg på ulike idretter, med fokus på lek og bevegelsesglede. Når bassenget åpner utpå vinteren pleier aktiviteten å flyttes dit. Vanntilvenning med mål om å bli trygge i vann, er et viktig grunnlag for at ungene etterhvert skal bli svømmedyktige. Vi er heldige som har både gymsal og svømmebasseng å boltre oss i når kuldegradene kryper nedover! 

Ta gjerne kontakt med Brekken il, om ditt barn ønsker å delta på idrettskolen i Brekken. Dere er hjertelig velkomne!

Foto: Elisabeth Larsdatter Bakke Skott

Allidrett

Tekst: Ellen-Ingrid Sødal

Allidrett er et tilbud for barn fra 3.klasse til 7.klasse. Aktiviteten skal være variert og gi barnet mulighet til å teste ut ulike aktiviteter. Som Norges Idrettsforbund også skriver, «skal det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå». 

I vår all-idrett ønsker vi å ha fokus på at barnet skal oppleve glede gjennom aktivitet, føle mestring og ikke nødvendigvis være «best». Ved at barnet får kjenne glede gjennom allsidig idrett, kan det legge grunnlaget for videreføring av den fysiske aktiviteten inn i ungdomsårene. Allsidigheten vil også kunne virke skadeforebyggende i annen mer konkurransespesifikk idrett. 

Tilbudet i Brekken vil denne sesongen være annenhver tirsdag. Vi har også i år vært heldig og fått med oss fire glade jenter til å lede allidretten, Vår, Oda, Ellinor og Hanne. 

Første kveld for sesongen var innendørs, og ungene fikk boltre seg både med og uten ball. Det var god stemning og motiverende instruktører. Håper på godt oppmøte videre i sesongen!

Foto: Siw Iren Sakstrøen