Mandag 5. juli er du invitert til en botanisk vandring på Sølendet.

Tekst og layout: Jonas Kokkvoll
Foto: Elisabeth Larsdatter Bakke Skott

Sølendet ved Aursunden er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der hele 12 orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet.

Omvisning ledes av NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av professor Asbjørn Moen. Det er skiltet avkjøring ved bru over Glåma, ca. tre kilometer nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomvei.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og starter kl. 12.00. Med bakgrunn i korona og smittefare ønsker arrangøren å praktisere påmelding slik at det er mulig å begrense deltagelsen.

Gratis billetter her.

Arrangementet er et samarbeid mellom Røros kommune, Statens naturoppsyn og NTNU Vitenskapsmuseet.

Her kan du lese mer om Sørlendet naturreservat