Tekst & Foto: Elisabeth Larsdatter Bakke Skott

Den 19. august bevilget formannskapet 20 000 kr fra Aursundfondet, for å dekke utgifter i forbindelse med tilrettelegging på badestranda i Brekken. Allerede 2. september var arbeidet i gang.

Støtte til tiltak som kommer allmennheten til gode

I vår søkte Nordre Aursund havnegruppe om 20 000 kr fra Aursundfondet, for å legge til rette på badestranda i Brekken. Det var ønskelig å fjerne kratt som hadde vokst utover stranda, samt kjøp av benker og avfallsdunker. Den 19. august besluttet et enstemmig formannskap å innvilge søknaden.

Ryddedugnad markerte starten på arbeidet

Tidligere i sommer ble det arrangert dugnad på badestranda. Det ble fjernet mye kvist, rusk og rask, og etter et par timer hadde stranda fått et betydelig ansiktsløft. Det var artig å se hvor mye man kan utrette på kort tid, bare man trekker i samme retning.

Etter et år med lite sosial omgang, var det ekstra trivelig å kunne arrangere dugnad på stranda. Værgudene var også med på laget denne kvelden.

Gravemaskin gjorde vei i vellinga

Etter at det ble klart at havnegruppas søknad ble innvilget, startet neste fase i arbeidet. Helge Thorsvoll ble leid inn for å fjerne kratt ved hjelp av gravemaskin med dyrkingsskuffe, og da ble det virkelig fart på sakene.

Etter to dager var arbeidet gjort. Mye kratt har blitt fjernet, og dermed ble strandas areal betydelig større. Helge har gjort en flott jobb, og det er bare å glede seg til sommer og sol.

Nå gjenstår bare finpussen…

… og kanskje en vårdugnad med litt kvistrydding. Resultatet blir garantert ei badestrand som brekkingene virkelig kan være stolte av.

Les mer om livet i våre bygder her:

AKTUELT

77 posts

BYGDENE

6 posts

FRILUFTSLIV

26 posts

LEVE OG BO

24 posts

PROFILEN

4 posts

REINBEITEDISTRIKT

2 posts

TOMTER TIL SALGS

2 posts