Fra venstre: Jørn Prøsch, Torgrim Torpet og Helge Thorsvoll ved Brekken frivillige brannvesen. Copyright: Marit Manfredsdotter.

Du vet at det er vår når brannmannskapene ruller ut vannslangen, skrur opp trykket og sikter munnstykket mot grus og grums som vinteren har forlatt i sin travle ferd mot vår.

Tekst og foto: Marit Manfredsdotter

Aksjonen har lange tradisjoner, og tiltaket forbigås ikke i stillhet. For mens sentrum blir rent og pent, sliter innbyggerne i Grendaveien med å dusje av seg såpa.

Fra venstre: Helge Thorsvoll og Torgrim Torpet og ved Brekken frivillige brannvesen. Copyright: Marit Manfredsdotter.

 Helge Thorsvoll og Torgrim Torpet i tjeneste for våren.

Når brannvesenet kobler på brannkummen ved Coop Marked, mister folket «oppi gålan» vannet. Og det har hendt at folk har ringt inn til brannvakta og sint krevd svar på hva som er årsaken til at vannet er borte i krana. Problemet med den manglende vannforsyninga hører sammen med et gammelt rørsystem.

Hvis folket oppi bygda skal dusje samtidig med at brannvesenet fyller vanntanken, må vi skru opp trykket her, og da sprenges rørene nede ved Coopen, forteller Jørn Prøsch.  Han er en av åtte i Brekken frivillige brannvesen.

– Det er ikke tøys. Det har faktisk skjedd at noen ikke har fått spylt av seg såpa fordi vi har vært ute på oppdrag samtidig, sier han med glimt i øyet.

Jørn Prøsch og Helge Thorsvoll har lang
fartstid i brannvesenet i Brekken.

Helge Thorsvoll har hatt en travel vår. Ikke bare skal han spyle og sope rent i sentrum til 17. mai. Han har også ansvaret for at bjørkeriset, som skal smykke foreningshuset Bjørkly på nasjonaldagen, er grønt og utslått til riktig tid.

– Bjørka har stått inne i garasjen ei uke i lunka vann, men for å få løvet til å sprette, har jeg vært nødt til å skru opp tempen til 23 grader, sier Thorsvoll og rister på hodet. Det blir dyrt, men det blir grønt. Alt for 17. mai, legger han til og smiler.

Jørn Prøsch har gjennomgått kurs som røykdykker.
– Men nedprioriteringer gjør at flere av brannmannskapet
ikke har fått det digitale kurset de egentlig burde hatt, sier han.

Ronny Kristiansen
kontrollerer nivåene på tanken.

Når tanken på 2000 liter er tom for første gang denne kvelden, kommer butikksjef Jonathan Flatmo fram med baguetter og brus til mannskapet som både er blitt tørste og svette etter omgangen med kost og spade.

Brekken frivillige brannvesen på Coop Brekken. Copyright: Marit Manfredsdotter.

– Vi er veldig glade for at brannvesenet i Brekken gjør dette hvert år. Det blir så mye hyggeligere å komme inn i butikken når parkeringsplassen er ryddet. For ikke å snakke om forskjellen på gulvet inne i lokalet før og etter spylinga, sier butikksjef Flatmo. Det er han som har spurt mannskapet om å rykke ut på en liten dugnadsjobb denne vårkvelden.

Belønning

Butikksjef Jonathan Flatmo byr mannskapet på kald drikke.

Rekruttering

Jakob Haugom Himainen rakk å få spørsmålet om å bli med i brannvesenet før han forsvant rundt hjørnet på butikken.

Grensepatrulje

Røros brannvesen, som Brekken også tilhører, samarbeider også med brannvesenet på den andre sida av grensa i Sverige.

I motsetning til tidligere, finnes det ingen vaktordning for brannmannskapet i Brekken. Brannbilen er av eldre modell, men garasjen ny.

– Bilen er den gamle fra Røros, men den er i overraskende god stand, sier Helge Thorsvoll.  

– Utstyret står i stil med karan, roper Torgrim Torpet før han forsvinner ut døra for å sjekke om tanken er fylt opp igjen.

Når vannmåleren går i taket og drikke og baguetter er spist opp, er det bare innspurten igjen før oppdraget er sluttført.

Fra venstre: Torgrim Torpet, Jørn Prøsch og Helge Thorsvoll. Copyright: Marit Manfredsdotter.

For noen år siden var det fire røykdykkere i Brekken. Den tida er over. 

– Før fikk vi opplæring, men utdanning er kostbart og dessverre ikke lenger prioritert for oss i Brekken. Av åtte mann i bygdas brannvesen har kun to av oss gjennomgått det digitale kurset hvis vi ikke regner med kursing på selve bilen. Det er Røros som bestemmer hvilken funksjon vi skal ha, og den er tydlig. Vi skal kun få fram vann inntil brannvesenet på Røros kommer på plass, sier Prøsch.

Brannbil Brekken. Copyright: Marit Manfredsdotter.
Brannstasjon Brekken. Copyright: Marit Manfredsdotter.
Fra venstre: Jørn Prøsch, Torgim Torpet og Helge Thorsvoll ved Brekken frivillige brannvesen. Copyright: Marit Manfredsdotter.

Alle har kurs i førstehjelp, men brannmennene i Brekken ønsker seg sårt en hjertestarter. 

– Det finnes en i klubbhuset ved fotballbanen, men vi burde absolutt hatt en i bilen eller i garasjen her. Vi rykker også ut på bilulykker. Hadde vi hatt en hjertestarter, hadde det vært så mye bedre, avslutter Prøsch.

Fra venstre: Jørn Prøsch, Helge Thorsvoll og Torgrim Torpet ved Brekken frivillige brannvesen. Copyright: Marit Manfredsdotter.