Nærmiljøanlegget, som var et av de første i sitt slag i regionen, ble offisielt åpnet av daværende ordfører John Helge Andersen 1. september i 2001.

Tekst og foto: Ann-Kristin Nilsgård Feragen

Før åpningen var det nedlagt cirka 500 dugnadstimer av store og små i bygda Hitterdalen. Anlegget besto ved åpningen av fotballbane, lekeplass, bålplass med bord og benker samt badedam som på vinteren fungerte som skøytebane. På vinteren er det i tillegg til skøytebane også skiløyper og akebakker.

Stamphushaugen med brakka ved dammen.

Navnet Stamphushaugen kommer av at det tidligere lå et såkalt stamphus ved Langsbekken der nærmiljøanlegget ligger. Ideen til nærmiljøanlegget kom førjulsvinteren 1998, da familiene på Litj-Vollen startet med å bruke den tidligere oppdrettsdammen for yngel som grunneierlaget i Hitterdalen tidligere hadde brukt, som skøytebane.

Et stamphus ble brukt for å omdanne ull til vadmel
ved hjelp av stamper drevet av vannkraft.

Optimistiske sjeler så et enda større potensial for området. Sommeren 1999 startet arbeidet med å rydde skog rundt dammen og planere for å anlegge en fotballbane. Velvillig grunneier var Ola Arvid Feragen. Arbeidet ble gjort i regi av Hitterdal og Feragen Idrettslag som bidro med penger i tillegg til at det ble søkt om tippemidler spesielt for nærmiljøanlegg. 

Ildsjeler fanget på bilde under åpningen av nærmiljøanlegget: Øyvind B Svendsen, Lars Arne Frostvoll, Nils Didrik Feragen, Johanne Marie Frostvoll, Ann Kristin N Feragen med Jon Iver N Feragen på armen, og Ingrid B Svendsen.
Arkivfoto: Arbeidets Rett

Gressmatta på fotballbanen til Stamphushaugen. 

Bilde fra åpningen av nærmiljøanlegget høsten 2001.
Arkivfoto: Arbeidets Rett

På den tiden var det over 30 unger i bygda, og Stamphushaugen ble et samlingspunkt med lek og aktivitet både for små og store. Fotballbanen, en såkalt sjuerbane, fikk fort rykte på seg for å ha en av de beste gressmattene i fjellregionen. I tillegg til at fotballag i Brekken brukte den som hjemmebane med jevne mellomrom, kom det også forespørsler fra fotballag på Røros om å benytte banen, noe de sjølsagt fikk lov til. 

Delene til brakka ble løftet på plass av ei kran. 

Det første bygget på anlegget var en brakke vi fikk overta etter Kjellmark AS. Den fungerte fint som varmebrakke om vinteren, men ønsket om bedre fasiliteter meldte seg fort. Ikke minst i forbindelse med at nærmiljøanlegget blir brukt som startarena for Kromgruverennet, et turrenn som arrangeres hvert år på påskeaften, og går over fjellet mellom Hitterdalen og Feragen.

Det ble også arrangert sommerfest i to år tidlig på 2000-tallet med levende musikk og danseplatt. Bergstaden Old Stars og Dalakopa var blant orkestrene som spilte der. 

Anlegget har også blitt brukt av orienteringsgruppa på Røros, speidergruppa i Brekken og Brekken skole ved flere anledninger.

Stor aktivitet på skøytebanen, rundt år 2000.

Høsten 2021 var vi så heldige at vi vederlagsfritt fikk overta en stor kontorbrakke fra Norbit as på Røros. Det var Jan Feragen som trakk i trådene for å få til dette. Brakka måtte fraktes fra Røros til Hitterdalen, og det foregikk under en storstilt aksjon der gode krefter gikk sammen og fikk den fraktet på lastebiler. Feragen Maskin var en viktig bidragsyter til dette, sammen med Skott Maskin, Kjellmark as, Ren Røros og Politiet som eskorterte ekvipasjen etter riksveien. 

Før avreise fra Norbit på Røros. 

Kortesjen på vei oppover Djupsjølia. 

Begge lastebilene fremme i Hitterdalen.

Brakka ble delt i to før den ble kjørt på to lastebiler opp gjennom Djupsjølia og videre til Hitterdalen. Vel framme ble de to delene heist på plass av en kran fra Kjellmark AS, og dugnadsarbeidet med å sette dem sammen igjen startet. I ettertid er det blitt bygget et inngangsparti og brakka er malt utvendig. 

Kaffepause for dugnadsgjengen som maler braka. Jan Feragen, Ola Arvid Feragen, Per Arnfinn Langen og Jon Iver N Feragen. 

Det er også gjort en del innvendige forbedringer i brakka, slik at den allerede fungerer som blant annet rennkontor på Kromgruverennet. I skrivende stund jobbes det med å installere en kjøkkenkrok. Vi har fått overtatt en brukt kjøkkeninnredning og diverse møbler fra private. Det er også konkrete planer for et sanitæranlegg på området. Hitterdal og Feragen Idrettslag har fått midler fra Rørosforeningen i Trondheim  øremerket til Brakka på Staupshaugen. Et kjærkomment bidrag for å fullføre planene for oppussing.

Eget skilt har kommet på plass. 

Akebakken ved nærmiljøanlegget i Hitterdalen.

Lys framtid for nærmiljøanlegget i Hitterdalen

Sjøl om det for øyeblikket ikke er mange fastboende barn i Hitterdalen, blir anlegget jevnlig brukt, og det finnes planer for å utvikle og forbedre fasilitetene videre.