Patruljerende grensevakter trengte et sted å bo

Vauldalen ligger 840 meter over havet,

Før 1780 var det ingen fast beboelse i Volldalen. Bent Johannesen Sund ble i 1780 oppfordret av dansk-norske myndigheter om å bygge en gård i Volldalen.

Bakgrunnen var for det første behovet for innkvartering av de patruljerende grensevaktene som hadde fri.

Dernest hadde forbønderne fra Kløvsjø 17 mil inn i Sverige på vei til handelssenteret Røros behov for overnatting underveis. Volldalsgården ble flittig brukt som husrom for hest og karer på ferden over kjølen i flere generasjoner.

Gården ble kjøpt av Ole P. Skott i 1926 og han fortsatte gårdsdriften som tidligere og tok fortsatt imot ferdasfolk.

Etter en tragisk brann i 1952 hvor to uthus med 48 naut på båsen gikk med, ble det ble behov for å finne en ny inntektskilde for å klare å bygge opp gården igjen. Ole P. Skott dro da til Plassen gård på Alvdal, kjøpte tømmeret av en sommerstue, satte den opp igjen i Volldalen og begynte med kiosk.

Den første reklameplakaten han hadde var en hvitmalt sponplate med svarte trebokstaver der det stod: «Norske tomflasker kjøpes. Margarin selges».

Det var begynnelsen på et handelseventyr her oppe på fjellet med bensinstasjon, stor kolonialbutikk, trevarelast, møbelforretning og fjellhotell.

Svenskehandelen bygde opp hele området på noen få år. På det meste ble det omsatt i Ola Skott A/S grensehandel for nærmere 24 millioner kroner pr. år.

I 1963 ble Olav Skott kontaktet av daværende ordfører i Brekken kommune med forespørsel om det var mulig å begynne med mer aktivitet for å skaffe arbeidsplasser til bygda.

Da ble Vauldalen Turiststasjon bygd, og det var åpning påsken 1964. Det var Sollaug og Olav Skott som bygde opp og drev denne bedriften helt fram til 1981. Da overtok neste generasjon, i dag representert ved Jorid Skott og Ole Peder Svendsen.

I forbindelse med 25-års jubileet i 1991 skiftet hotellet navn til Vauldalen Fjellhotell. I dag er det stor tollstasjon på den gamle bensinstasjonen, butikken er blitt gjort om til konferanse- og fest lokaler, trevarelasten og møbelbutikken ble flyttet til Røros på 90-tallet. I dag er det fortsatt drift på Vauldalen fjellhotell og 3. generasjon er på vei til å ta over drifta.

Vauldalen gård ble tatt over av Per Skotts sønn Per Inge Skott: Han driver ikke gården, men har hyttefelt og slalåmbakke. Han driver også Skotts Maskin AS.  Det er hele sju fastboende i Vauldalen, men med fire hyttefelt er det mange her når hyttefolket er på fjellet.